igor marijak centrumbasiczilina
Igor
Mariják

riaditeľ

marijak@basicovo.sk

0907 846 726

Kontaktný formulár

Adresa

Vyučovacie dni a hodiny

Pondelok - piatok:
Predškoláci: 9:00 - 12:15
Školáci: 14:00 - 19:00
Dospelí: streda 9:00 - 12:15