Delenie

Naučiť sa deliť môže byť jednoduché a zábavné.
Všetko ide rýchlejšie a dieťa si to lepšie pamätá, keď namiesto slov použijete cukríky, kocky lega alebo gaštany.
A ukážete pomocou názorných príkladov, čo je delenie a ako sa dá rýchlo urobiť.

Môžete k tomu pridať aj nejaký príklad zo života, ako si súrodenci delia jabĺčka, alebo z rozprávky, ako si zbojníci delia ukradnuté dukáty: tebe jeden, tebe jeden, tebe jeden…

Je potrebné objasniť si, čo to delenie znamená.

Deliť znamená urobiť z jedného celku viac menších rovnakých častí.

Celok je to, koľko máme na začiatku.

Časť je to, čo dostaneme, keď celok rozdelíme.matematika centrum basic zilina delenie

Deliť niečo číslom 2, znamená celok rozdeliť na dve rovnaké časti.matematika centrum basic zilina co je delenie delenie

Deliť číslom 3, znamená celok rozdeliť na tri rovnaké časti.

Až keď dieťa urobí dostatočne veľa príkladov na to, ako rozdeliť niečo na rovnaké časti, môžete mu ukázať, že niekedy nám ostane aj zvyšok.

Postupujte postupne, najprv deľte dvomi, tromi až postupne môžete prejsť ku desiatim. Prispôsobte tempo dieťaťu a nechajte ho to robiť.

Deťom pomáha, keď príklady sú v rámci toho, čo oni poznajú a robia.

Takže deľte cukríky, ovocie, hračky, kocky medzi svojich kamarátov, spolužiakov, súrodencov, členov rodiny a podobne.

Takto deti získajú predstavu ohľadom delenia, čo to v skutočnosti znamená príklad na delenie.

Ten im dá omnoho väčší zmysel, keď to majú porozumené na konkrétnych ukážkach,  ako keď iba napíšete 9:3 =  a čakáte, že dieťa výsledok nejako určí.

Takto mu to viete krásne prepojiť.

matematika doucovanie zilina basic co je delenie

matematika doucovanie zilina basic co je delenie

Príjemnú zábavu s delením praje kolektív z Centra BASIC Žilina.

0918 564 429