Najzákladnejšia študijná kniha aplikovateľnej pedagogiky, ktorá uvádza rodičov aj deti do toho,
čo je učenie a ako postupovať pri učení od získania porozumenia až po použite vedomostí v živote.
Je to výborný nástroj, ktorý potrebujete na začiatok každého učebného programu.
Využijú ho tak rodičia, ako aj deti alebo učitelia.
TO MUSÍTE MAŤ!

20,00 s DPH

S touto knihou objavíte aké sú 3 študijné bariéry, ktoré boli jedinou príčinou, ktorá vám spôsobila pri učení problémy, efektívne techniky učenia, ktoré vám dokážu ušetriť 80% času, prevratné metódy objasňovania slov, vďaka ktorým dokážete daný predmet skutočne pochopiť do hĺbky.

22,00 s DPH