Pri čítaní tohto e-mailu od našej bývalej študentky, ktorý nám vyčaril úsmevy na tvárach, sa nám potvrdzuje, že naša práca má obrovský význam.

Prečítajte si sami:

„Dobrý deň,

Je to presne rok odkedy som navštevovala vaše centrum v Žiline. Chcela som sa Vám ozvať už dávnejšie, no rozhodla som sa Vám napísať teraz, keď je to presne jeden rok.

Chcela by som sa vám veľmi poďakovať za to, že ste mi umožnili navštevovať vaše študijné centrum a za to, že ste mi veľmi pomohli uvedomiť si, kde robím pri učení chybu.

Po nastúpení do štvrtého ročníka na strednej škole som zúžitkovala všetko, čo som sa naučila v centre. Začala som sa učiť so slovníkom a vyhľadávať si slová, ktorých význam mi nebol jasný a učenie mi išlo oveľa jednoduchšie, čo sa prejavilo aj na mojich výsledkoch. Učenie som prispôsobila radám a tipom, ktoré ste ma naučili v centre BASICOVO a moje výsledky v škole sa zlepšili.

V úspešne ukončenom štvrtom ročníku ma tiež čakala maturita zo slovenského jazyka a literatúry. Viem, že k úspešne zvládnutej maturite mi veľmi pomohlo aj vaše centrum. Samozrejme, že nie vo všetkých predmetoch som vždy excelovala, no z niektorých som si vylepšila známky aj o dva stupne, čo považujem za obrovský úspech, za ktorý vďačím aj vám.

Takto na záver Vám chcem ešte raz veľmi poďakovať za čas, ktorý som mohla stráviť v centre BASICOVO a za všetky rady a tipy, ktoré som sa mohla naučiť a následne využiť pri svojom štúdiu. Patrí Vám jedno veľké Ďakujem.“

S pozdravom,

Alena Ondrejková

alenka_basic_zilina